spausdinti

Dr. Paulius Zapolskis

Asocijuotasis partneris

Vilnius, Lietuva

+370 5 251 4444; 251 4445

paulius.zapolskis@tgsbaltic.com

Lietuvių, anglų, rusų

IŠSKIRTINIAI PROJEKTAI

Konsultavo UAB „Lietuvos energija“, tvirtinant padidintą iki 1,5 mlrd. EUR vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą ir pagal ją išleidžiant 300 mln. Eur obligacijų emisiją. Buvo bendrovės patarėjas Lietuvos teisės klausimais, padėjęs rengti programos bazinį prospektą, taip pat kitus dokumentus, susijusius su projektu, atstovavęs bendrovei AB „Nasdaq Vilnius“ dėl obligacijų įtraukimo į prekybą šioje reguliuojamoje rinkoje (2018);

Atstovauja Lietuvos Respubliką Vašingtono tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre (ICSID) pagal ieškovo Veolia Environnement S.A. ir kitų ieškovų pareikštą ieškinį Lietuvos Respublikai (2016 – dabar);

Atstovauja vienai didžiausių Lietuvos statybos įmonių ICC Tarptautinio arbitražo teisme. Ginčas susijęs su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu (2012 – dabar);

Atstovavo naftos perdirbimo įmonei ginče pagal įmonės ieškinį Didžiojoje Britanijoje veikiančiam draudimo brokeriui dėl netinkamai suteiktų draudimo brokerio paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių atlyginimo. Byloje pareikšti alternatyvūs reikalavimai, maksimali reikalavimo suma – 137 mln. JAV dolerių, minimali reikalavimo suma – 35 mln. JAV dolerių žalos atlyginimo. Byla buvo užbaigta taikiu susitarimu (2012 – 2014);

Atstovavo naftos perdirbimo įmonei Londono tarptautinio arbitražo teisme ginče, susijusiame su naftos produktų perdirbimo įrenginių atstatymu ir rekonstrukcija. Ginčo suma viršijo 5 mln. JAV dolerių (2007 – 2011);

Atstovavo klientui ginče ICC Tarptautinio arbitražo teisme dėl inžinierinių darbų, pirkimų ir statybos sutarties (EPC sutarties) vykdymo statant Selektyvųjį vandenilio įrenginį naftos produktų perdirbimo tikslais (2009 – 2011);

Rengė teisinio eksperto išvadą ICSID byloje Nr. ARB/05/8 „Parkerings-Compagniet AS“ prieš Lietuvos Respubliką (2006 – 2007);

Atstovavo klientui ginče ICC Tarptautinio arbitražo teisme dėl išmetamų dujų nusierinimo ir NOx šalinimo projekto (2008 – 2010);

Teikė teisines konsultacijas UAB LITGAS dėl Suskystintų gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarties su „Statoil ASA“ (2015);

Teikė teisines konsultacijas UAB „Pamario jėgainių energija“, susijusias su vieno didžiausių Lietuvoje vėjo elektrinių parko vystymu, planuojama vėjo elektrinių statyba bei elektros linijų tiesimu, taip pat sėkmingai atstovavo klientui Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos organizuojamuose skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose (2012 – 2014);

KitA Patirtis

Teikė teisines konsultacijas, susijusias su SGD terminalo veikla, ir susijusiais teisės klausimais (2016);

Teikė teisines konsultacijas dėl Pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties dėl neatidėliotinų SGD sandorių (2015);

Teikė teisines konsultacijas dėl AB „Klaipėdos nafta“ sutarties su „Litasco S.A.“ dėl naftos produktų perpylimo paslaugų ir susijusių susitarimų (2014 – 2015);

Rengė sutarčių projektus ir dalyvavo AB „Klaipėdos nafta“ derybose su Baltarusijos bendrove ZAO „Belaruskaja naftavaja kampanija“ dėl ilgalaikio bendradarbiavimo teikiant produktų perpylimo paslaugas ir susijusių susitarimų (2015);

Teikė teisines konsultacijas AB „Klaipėdos nafta“ dėl dujų tiekimo į Ukrainą galimybių (2015);

Teikė teisines konsultacijas UAB „GLAXOSMITHKLINE LIETUVA“ dėl informacijos, kurią pagal Vaistų rinkodaros etikos kodekso Priedą D – SPS / SPO Informacijos atskleidimo kodeksą, įmonė privalo atskleisti viešai (informaciją apie sveikatos priežiūros specialistams perleistas vertes), taip pat rengė dokumentus, susijusius su duomenų perdavimu į užsienį kitoms GLAXOSMITHKLINE grupės įmonėms Privalomų organizacijos taisyklių (angl. Binding Corporate Rules) pagrindu (2014);

Nuolat teikia teisines konsultacijas UAB „Microsoft Lietuva“ įvairiais duomenų apsaugos klausimais, susijusiais su programinės įrangos atnaujinimais, kibersaugumu, debesų kompiuterija ir kt. (2014 – dabar);

Teikė pro bono teisines paslaugas ir atstovavo Lietuvos plaukikei, olimpinei, pasaulio ir Europos čempionei Rūtai Meilutytei įvairiais intelektinės nuosavybės teisės klausimais (2014 –2015);

Rengė teisines išvadas dėl operatorių („PKN ORLEN SA“, „SIA Latvijas propāna gāze“) pareigos kaupti naftos produktus ir valstybės naftos atsargas bei galimų kompensavimo mechanizmų (2010, 2014);

Dalyvavo rengiant mokslinį tyrimą „Alternatyvių vartotojų ginčų sprendimo mechanizmų (AGS) taikymas ir plėtros galimybės Lietuvoje“, užsakovas: Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba (2012);

Teikė teisines konsultacijas ENERG UAB (priklauso ENER-G grupei, įsikūrusiai Jungtinėje Karalystėje) dėl elektros energijos iš sąvartynų dujų gamybos Lietuvoje. Konsultacijos susijusios su Lietuvos įstatymais reglamentuojančiai elektros energijos gamybą naudojant sąvartynų dujas, ypač taisyklėmis dėl taikomų tarifų ir aukcione paskirstomų klientui fiksuotų kvotų nustatymo (2012 – 2014);

Europos Komisijos užsakymu rengia studiją dėl teisės, taikytinos iš draudimo sutarčių kylančioms prievolėms (2015 – dabar). 

PUBLIKACIJOS

 • Bublienė, D; Zapolskis, P. Įrodymų atskleidimo procesas (e-atskleidimas) ir duomenų apsauga tarptautiniame arbitraže. Iš Arbitražas. Teorija ir praktika. Vilnius: Justitia, 2015, p. 26-44.
 • Žogaitė, I.; Zapolskis, P. Lithuania. Iš Cloud Computing in Eastern Europe. Survey of Regulatory Frameworks. PIERSTONE, Prague, 2014
 • Zapolskis, P. (2014) Sutarties pakeitimas dėl nacionaliniu ir pasauliniu mastu vykusios ekonominės krizės aplinkybių. Iš Privatinės teisės doktrina ir praktika. Liber amicorum Vytautui Pakalniškiui. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, p. 301-318.
 • Girsberger, D; Zapolskis, P. (2012) Esminis sutartinių prievolių pasikeitimas kaip sutarties vykdymo suvaržymo kriterijus (straipsnis anglų kalba, originalus pavadinimas: „Fundamental Alteration of the Contractual Equilibrium under Hardship Exemption“). Jurisprudence., Nr. 19(1), p. 121-141.
 • Zapolskis, P. (2011) Nesąžininga komercinė veikla ir vartotojo ekonominiai interesai. Iš Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje. Konferencijos mokslo darbų rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto Leidybos centras. p. 65-73.
 • Baranauskas, E.; Zapolskis, P. (2009) Aplinkybių pasikeitimo įtaka sutarties vykdymui (straipsnis anglų kalba, originalus pavadinimas: „The Effect of Change in Circumstances on the Performance of Contract”). Jurisprudence. 4(118), p. 197-216.
 • Zapolskis, P. (2009) Sutartis pakeisti labai sunku. Verslo Žinios, Nr. 132, p. 15.
 • Zapolskis, P. (2009) Sutarčių pakeitimas šiuolaikinės ekonomikos sąlygomis (straipsnis anglų kalba, originalus pavadinimas: „The Adjustment of Contracts in the Contemporary Economic Environment“). The Baltic Times. May 21, p. 6.
 • Baranauskas, E.; Zapolskis, P. (2007) Europos sutarčių teisės derinimas: Europos Komisijos iniciatyvos. Iš Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendencijos ir perspektyvos. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Justitia, p. 7-21.
 • Zapolskis, P. (2007) Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva: pranašumas vartotojams ar našta verslui? (straipsnis anglų kalba, originalus pavadinimas: „Unfair Commercial Practices Directive: Advantage for Consumers or Burden for Businesses?“) The Baltic Times. Nr. 10(555), p. 6.

NARYSTĖ

 • Nuo 2012 m. Lietuvos advokatūros narys

PROFESINĖ VEIKLA

 • Nuo 2017 m. asocijuotasis partneris advokatų kontoroje TGS Baltic (buvusi TARK GRUNTE SUTKIENE)
 • 2014 - 2017 m. advokatas advokatų kontoroje TARK GRUNTE SUTKIENE
 • 2012 – 2014 m. advokatas advokatų profesinėje bendrijoje "Baltic Legal Solutions Lietuva"
 • 2005 – 2012 m. advokato padėjėjas advokatų profesinėje bendrijoje "Baltic Legal Solutions Lietuva"
 • 2005 – 2014 m. lektorius Mykolo Romerio universitete, Teisės fakultete, Verslo teisės katedroje

IŠSILAVINIMAS

 • 2012 Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra (Teisės krypties daktaras)
 • 2011 – 2012 Liucernos universitetas, Liucerna, Šveicarija (Stažuotė)
 • 2009 Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas (UNIDROIT), Roma, Italija (Stažuotė)
 • 2009 Makso Planko Lyginamosios ir tarptautinės privatinės teisės institutas, Hamburgas, Vokietija (Stažuotė)
 • 2008 Šveicarijos lyginamosios teisės institutas, Lozana, Šveicarija (Stažuotė)
 • 2006 – 2007 Europos Komisija (Briuselis), Vartotojų ir sveikatos apsaugos generalinis direktoratas, Nesąžiningos komercinės praktikos padalinys (Stažuotė)
 • 2005 Gento universitetas, Belgija, Teisės fakultetas (Teisės magistro (LL.M) diplomas su pagyrimu, Europos ir lyginamosios teisės programa)
 • 2004 Lietuvos teisės universitetas, Teisės fakultetas (Teisės bakalauro diplomas)
 • 2003 Gento universitetas, Belgija, Teisės fakultetas (Studentų mainų programa Socrates/Erasmus)